Přihláška – dospělí

Jméno

Příjmení

Jazyková úroveň

Název kurzu

Email

Telefon

Ulice

Číslo popisné

Město

PSČ

Upozornění - Přihláška je závazná doručením elektronickou nebo tištěnou formou. Odesláním přihlášky vzniká jazykové škole nárok na úhradu jazykového kurzu v plné výši.

Platba - Po potvrzení příjmu přihlášky a tím zařazením na kurz zájemci uhradí nejpozději do 10 dnů před zahájením jazykového kurzu kurzovné na účet č. 2800329372/2010, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: číslo faktury.