Angličtina 5. a 6. třídy | Kyje, ZŠ Šimanovská | Pá 14:00 - 14:55

Kyje, ZŠ Šimanovská Pá 14:00 - 14:55

Angličtina  5. a 6. třídy    |  Kyje, ZŠ Šimanovská  |  Pá   14:00 - 14:55

Čas a místo

Pá 14:00 - 14:55

Kyje, ZŠ Šimanovská

O kurzu

ANGLIČTINA PRO 5. A 6. TŘÍDY

Tento kurz volně navazuje na kurz angličtiny pro úplné začátečníky. Děti na této úrovni zvládají jednoduchou komunikaci, samostatně tvoří otázky a umí na ně odpovídat. Umí představit vlastní rodinu. Gramaticky zvládají členy používat členy „a“, „an“, „the“, zájmena „this“, „that“, „these“, „those“, osobní zájmena, atd./ V otázkách umí používat tázací zájmena „what“, „where“, „who“. Zvládají množné číslo podstatných jmen, a to i u nepravidelných.

V kurzu pro 5. a 6. třídy se děti se naučí otázku „What´s it like?“ a v této souvislosti si rozšíří slovní zásobu o hodně nových přídavných jmen a osobních zájmen. Již na základě dosavadních vědomostí budou děti popisovat obrázky tak, že jsou schopné ptát se alespoň 10 otázek k jednoduchému dětskému obrázku a odpovídat na ně.

Děti se naučí výborně sloveso „to be“, tak aby byly schopné volně přejít k průběhovému přítomnému času. Gramatickým cílem tohoto kurzu je perfektní zvládnutí průběhového přítomného času. Děti si obohatí slovní zásobu z oblastí tématiky dům a bydlení, zahrada a roční období, škola a kamarádi.

JAK VÝUKA PROBÍHÁ?

Výuka probíhá ve třídách ZŠ. V případě nenadálé události je výuka přesunuta do online prostředí.

CO DĚTI ČEKÁ?

· Výuka je jednou týdně - 55 minut, od 1. 9. do 30.6. Výuka v Happy School se řídí dle organizace školního roku pro Prahu 9, vyhlášeného MŠMT: www.msmt.cz

· Výuka dle metodologie Happy School®

· Malé skupiny zaručující individuální přístup

· Výukové materiály zabezpečené jazykovou školou

· Projektové hodiny spojené s oslavou Vánoc, Velikonoc a další

Těšíme se na Vás!

Sdílet