Němčina pokročilí | ZŠ Újezd nad Lesy Polesná | Po 16:15 - 17:10

ZŠ Újezd nad Lesy Polesná Po 16:15 - 17:10

Němčina  pokročilí  |  ZŠ Újezd nad Lesy Polesná |  Po   16:15 - 17:10

Čas a místo

Po 16:15 - 17:10

ZŠ Újezd nad Lesy Polesná

O kurzu

NĚMČINA MÍRNĚ POKROČILÍ

Tento kurz navazuje na kurz „Němčina mírně pokročilí“.

Cílem kurzu je prohloubit komunikační schopnosti a posílit gramatické dovednosti tak, aby účastníci byli schopni mluvit o svých pocitech, říct, jak se mají, aby zvládli charakterizovat osoby, vyjádřit zápor a něco navrhnout, nebo návrh odmítnout, vyjádřit zákaz. Budeme se učit zeptat se na cestu a popsat cestu, dále vyjádřit svůj názor a tento zdůvodnit.

Tématicky se budeme věnovat oblasti bydlení a zařízení bytu, oslavám a slavnostem v ČR a německy mluvících zemích, městu a jeho popisu, škole, domácím úkolům a práci přes internet. V této souvislosti také počítači a slovní zásobě spojené s novými technologiemi. Součástí výuky jsou také pěkné projektové hodiny.

JAK VÝUKA PROBÍHÁ?

Výuka probíhá ve třídách ZŠ. V případě nenadálé události je výuka přesunuta do online prostředí.

CO STUDENTY ČEKÁ?

· Výuka je jednou týdně - 55 minut, od 1. 9. do 30.6. Výuka v Happy School se řídí dle organizace školního roku pro Prahu 9, vyhlášeného MŠMT: www.msmt.cz

· Výuka dle metodologie Happy School®

· Malé skupiny zaručující individuální přístup

· Výukové materiály: Beste Freunde 3 (zelená) – učebnice a pracovní sešit, eventuálně CD

· Projektové hodiny spojené s oslavou Vánoc, Velikonoc a další

Těšíme se na Vás!

Sdílet