Němčina začátečníci děti | ZŠ Újezd nad Lesy Polesná | St 14:45 - 15:40

ZŠ Újezd nad Lesy Polesná St 14:45 - 15:40

Němčina začátečníci děti  |  ZŠ Újezd nad Lesy Polesná |  St  14:45 - 15:40

Čas a místo

St 14:45 - 15:40

ZŠ Újezd nad Lesy Polesná

O kurzu

NĚMČINA ZAČÁTEČNÍCI

Pokud se děti ještě neučily němčinu a chtějí si rozvíjet velice praktický a užitečný druhý cizí jazyk, tak právě pro ně je určen tento kurz.

Děti se naučí komunikovat v krátkých větách. Naučí se představit, říct, odkud jsou a kde bydlí, co rádi nebo neradi dělají, zdvořile se pozdravit a rozloučit. Budou se učit mluvit o svém týdenním programu a rozvrhu, dále vyjádřit svůj názor, kladně nebo záporně reagovat na otázky, vyjádřit své přání. Na konci kurzu by měly zvládnout domluvit si s někým schůzku a vyjádřit časové údaje, nebo vyjádřit překvapení. Budou se učit mluvit o rodině a povoláních. Čekají je také pěkné projektové hodiny.

JAK VÝUKA PROBÍHÁ?

Výuka probíhá ve třídách ZŠ. V případě nenadálé události je výuka přesunuta do online prostředí.

CO DĚTI ČEKÁ?

· Výuka je jednou týdně - 55 minut, od 1. 9. do 30.6. Výuka v Happy School se řídí dle organizace školního roku pro Prahu 9, vyhlášeného MŠMT: www.msmt.cz

· Výuka dle metodologie Happy School®

· Malé skupiny zaručující individuální přístup

· Výukové materiály: Beste Freunde 1 – učebnice a pracovní sešit, eventuálně CD

· Projektové hodiny spojené s oslavou Vánoc, Velikonoc a další

Těšíme se na Vás!

Sdílet