top of page

Přípravný kurz B2 First Cambridge Exams | ZŠ Újezd nad Lesy Polesná | Út 17:00 - 18:30

ZŠ Újezd nad Lesy Polesná Út 17:00 - 18:30

Přípravný kurz B2 First Cambridge Exams  |  ZŠ Újezd nad Lesy Polesná  |  Út   17:00 - 18:30
Přípravný kurz B2 First Cambridge Exams  |  ZŠ Újezd nad Lesy Polesná  |  Út   17:00 - 18:30

Čas a místo

Út 17:00 - 18:30

ZŠ Újezd nad Lesy Polesná

O kurzu

Angličtina - příprava na B2 First Cambridge Exam (FCE) - upper intermediate level

Tento kurz je pokračováním kurzu - příprava na B1 Preliminary.

Cílem kurzu je připravit na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge Exams na úrovni B2 a prohloubit komunikační schopnosti. 

Věnujeme se i posílení gramatické dovednosti tak, aby účastníci byli schopni samostatně mluvit  o složitějších tématech, byli schopni psát dopisy, emaily a eseje nebo jiné souvislé texty věnující se obecným tématům a umět porozumět odbornějším textům. 

Využíváme učebnice zaměřené přímo na přípravu ke zkouškám, kde se studenti seznamují se všemi jejími částmi; tedy poslech, čtení a gramatika, psaní a mluvení.

Mimo jiné zajišťujeme pro studenty i testy nanečisto, které studenty připraví na to, jak zkoušky probíhají.

JAK VÝUKA PROBÍHÁ?

Výuka probíhá v učebnách ZŠ. V případě nenadálé události je výuka přesunuta do online prostředí.

CO STUDENTY ČEKÁ?

· Výuka jednou týdně - 90 minut, začínáme 2. týden v září. Výuka v Happy School se řídí dle organizace školního roku pro Prahu 9, vyhlášeného MŠMT: www.msmt.cz

· Výuka dle metodologie Happy School®

· Malé skupiny zaručující individuální přístup  · Výukové materiály: přípravné učebnice na FCE zkoušky a testy nanečisto

Těšíme se na Vás!

Sdílet

bottom of page