top of page

Přípravný kurz C1 Advanced Cambridge Exams | ZŠ Újezd nad Lesy Polesná | Čt 16:45 - 18:25

ZŠ Újezd nad Lesy Polesná Čt 16:45 - 18:25

Přípravný kurz C1 Advanced Cambridge Exams |  ZŠ Újezd nad Lesy Polesná  |  Čt   16:45 - 18:25
Přípravný kurz C1 Advanced Cambridge Exams |  ZŠ Újezd nad Lesy Polesná  |  Čt   16:45 - 18:25

Čas a místo

Čt 16:45 - 18:25

ZŠ Újezd nad Lesy Polesná

O kurzu

Angličtina - příprava na C1 Advanced (CAE) Cambridge English Qualifications - advanced level

Tento kurz je pokračováním kurzu - příprava na B2 First (FCE).

Cílem kurzu je připravit na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge Exams na úrovni C1 a zdokonalit komunikační schopnosti. 

Pro úspěšné absolvování zkoušky by účastníci měli být schopni samostatně mluvit  o komplikovaných tématech, psát  formální dopisy, žádosti a eseje nebo jiné souvislé texty věnující se odborných tématům a umět porozumět akademickým textům. Na to vše se tento kurz zaměřuje.

Využíváme učebnice zaměřené přímo na přípravu ke zkouškám, kde se studenti seznamují se všemi jejími částmi; tedy poslech, čtení a gramatika, psaní a mluvení.

Mimo jiné zajišťujeme pro studenty i testy nanečisto, které studenty připraví na to, jak zkoušky probíhají.

JAK VÝUKA PROBÍHÁ?

Výuka probíhá v učebnách ZŠ. V případě nenadálé události je výuka přesunuta do online prostředí.

CO STUDENTY ČEKÁ?

· Výuka jednou týdně - 100 minut, od 1. 9. do 30.6. Výuka v Happy School se řídí dle organizace školního roku pro Prahu 9, vyhlášeného MŠMT: www.msmt.cz

· Výuka dle metodologie Happy School®

· Malé skupiny zaručující individuální přístup  · Výukové materiály: přípravné učebnice na C1 Advanced zkoušky a testy nanečisto

Těšíme se na Vás!

Sdílet

bottom of page