Přípravný kurz FCE Cambridge Exams | ZŠ Újezd nad Lesy Polesná | St 16:45 - 18:15

ZŠ Újezd nad Lesy Polesná St 16:45 - 18:15

Přípravný kurz FCE Cambridge Exams  |  ZŠ Újezd nad Lesy Polesná  |  St   16:45 - 18:15

Čas a místo

St 16:45 - 18:15

ZŠ Újezd nad Lesy Polesná

O kurzu

Angličtina - Advanced English

Tento kurz je pokračovácím kurzem - Advanced English - úroveň B1 a B2.

Cílem kurzu je prohloubit komunikační schopnosti a posílit gramatické dovednosti tak, aby účastníci byli schopni samostatně mluvit  o složitějších tématech, byli schopni psát dopisy, emaily a eseje nebo jiné souvislé texty věnující se obecným tématům a umět porozumět základním odbornějším textům. 

V gramatice se budeme věnovat opakování všech časů, gerundiu, pasivním otázkám a nepřímé řeči. Dále všem druhům kondicionálů.

Tematicky budou pokryty okruhy oblíbené filmy, literatura a umění, životní prostředí, komunikační prostředky, virtuální svět, atd.  Součástí výuky jsou také pěkné projektové hodiny.

JAK VÝUKA PROBÍHÁ?

Výuka probíhá ve třídách ZŠ. V případě nenadálé události je výuka přesunuta do online prostředí.

CO STUDENTY ČEKÁ?

· Výuka je jednou týdně - 90 minut, od 1. 9. do 30.6. Výuka v Happy School se řídí dle organizace školního roku pro Prahu 9, vyhlášeného MŠMT: www.msmt.cz

· Výuka dle metodologie Happy School®

· Malé skupiny zaručující individuální přístup  · Výukové materiály: Motivate 4 (modrá) – učebnice a pracovní sešit, včetně CD

· Projektové hodiny spojené s oslavou Vánoc, Velikonoc a další

Těšíme se na Vás!

Sdílet