top of page
Kemp u moře

Čeština pro ukrajinské děti zdarma - Чешка мова для українських дітей безкоштовно.

Dlouho jsme přemýšleli, jak by mohla naše škola pomoci tak těžce zkoušené Ukrajině. Co umíme dobře,

a potvrzuje to i naše desetileté úspěšné působení, je výuka cizích jazyků.


Proto jsme se rozhodli pomoci ukrajinským dětem utíkajícím před válkou a nabídnout jim kurzy češtiny do konce školního roku 2021/22 zdarma. Naučíme je základní konverzační fráze. Budeme je učit také latinku a psaní v češtině. Víme, jak je jejich situace obtížná, proto zařadíme do výuky konverzace hry.


Kurzy budou v úterý od 16:00 do 16,45 v ZŠ Polesná v Újezdě nad Lesy. Hlaste se prosím prostřednictvím stránek nebo emailem na info@happyschool.cz.

Přihláška:


https://www.happyschool.cz/nabidka-kurzu


Довго ми передумову вали,як би могла наша школа допомогти в такій важкій ситуації в Україні.Що ми вміємо добре,а підтверджує то і наших 10 років успішного вивчення,іноземних мов.


Так ми вирішили допогти українським дітям які втікають від війни і пропонуємо вивчення чеської мови до кінця шкільного року 2021/22 безкоштовно.Навчимо їх початкових,розмовних речень.Також будемо їх навчати писати латиницею в чеській мові.Розуміємо яка є їх ситуація складна,так приєднаємо навчання в ігровій формі. Навчання будуть проводитися від 16:00 до 16:45 в Початковій школі Полесна в Уєзді над Леси.Регіструйтеся будь-ласка на інтернетових сторінках,або імейлем info@happyschool.cz


Přihláška:


https://www.happyschool.cz/nabidka-kurzubottom of page