top of page
Kemp u moře

Změna výuky v jazykové škole Happy School

Vzhledem na včerejší rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a následné usnesení vlády ČR a doporučení MŠMT ČR měníme formu výuky v jazykové škole Happy School na formu distančního vzdělávání, a to od 11. 3. 2020 až do odvolání rozhodnutí výše uvedených orgánů.

V praxi to bude znamenat, že budete dostávat Vy, (popř. Vaše děti) nové učivo prostřednictvím e-mailu. Zároveň budeme zasílat domácí úkoly s prosbou o vyplnění a zaslání zpět. Pokud někomu budou bránit technické nebo jiné překážky v zasílání úkolů zpět lektorovi, prosíme alespoň o vypracování úkolů doma. Budete dostávat i poslechová cvičení. V nejbližším možném čase přecházíme na online výuku s vašim lektorem v čase vaší obvykle vyučovací hodiny.

Přejeme všem hlavně hodně zdraví!

bottom of page