top of page
Kemp u moře

Radostné a požehnané Velikonoce!

Velikonoce naplněné radostí a pokojem, vírou a nadějí, že život zvítězil nad smrtí.

Hodně odpočinku o prázdninách

Vám přeji

lektoři Happy School®

Frohe und gesegnete Ostern!

Happy And Blessed Easter!

Feliz Pascua de Resurreción!

Joyeuses Pâques

bottom of page