top of page

NA SVĚTĚ JE VÍCE NEŽ  ...

7000

JAZYKŮ

JAK VELKÝ JE VÁŠ SVĚT ?

Kurzy Děti

Objevte přirozený jazykový talent

Děti jsou od přírody nadané učit se cizí jazyky. Tak, jak si osvojily svojí mateřskou řeč, můžou lehce zvládnout i cizí jazyk. Potřebují k tomu správnou motivaci, přátelský přístup a vytrvalost. Jazyková škola HAPPY SCHOOL vyvinula svoji ??? vlastní metodu, která vychází z tradičně ověřených způsobů výuky zároveň doplněných o nejnovější poznatky z oboru neurolingvistiky a psychologie.

Děti se učí přirozeně nejlépe formou hry, prostřednictvím všech svých smyslů. Tato metoda výuky mladších dětí podporuje kreativitu a přirozenou zvídavost dětí. Podporuje radost z nově získaných poznatků a vědomostí. Často jsou využívané formy zpěvu, hry, kreslení, divadelních scének, atd., a to vše s ohledem na individuální přístup k dítěti.

Důležitým zázemím pro dítě je jeho rodina. Proto vítáme spolupráci s rodiči, či už v přípravě na hodinu, nebo prostřednictvím hry doma v cizím jazyce, ale hlavně ve sdílení úspěchů, které naši žáci spolu se svými nejbližšími prožívají.

Kurzy Studenti

Kombinace zábavy a výborných výsledků

Děti jsou od přírody nadané učit se cizí jazyky. Tak, jak si osvojily svojí mateřskou řeč, můžou lehce zvládnout i cizí jazyk. Potřebují k tomu správnou motivaci, přátelský přístup a vytrvalost. Jazyková škola HAPPY SCHOOL vyvinula svoji ??? vlastní metodu, která vychází z tradičně ověřených způsobů výuky zároveň doplněných o nejnovější poznatky z oboru neurolingvistiky a psychologie.

Děti se učí přirozeně nejlépe formou hry, prostřednictvím všech svých smyslů. Tato metoda výuky mladších dětí podporuje kreativitu a přirozenou zvídavost dětí. Podporuje radost z nově získaných poznatků a vědomostí. Často jsou využívané formy zpěvu, hry, kreslení, divadelních scének, atd., a to vše s ohledem na individuální přístup k dítěti.

Důležitým zázemím pro dítě je jeho rodina. Proto vítáme spolupráci s rodiči, či už v přípravě na hodinu, nebo prostřednictvím hry doma v cizím jazyce, ale hlavně ve sdílení úspěchů, které naši žáci spolu se svými nejbližšími prožívají.

Kurzy Dospělí

Inspirace v každé lekci 

Začít se učit cizí jazyk není nikdy pozdě. Vždy se dá dosáhnout krásných výsledků. Svědčí o tom úspěchy našich dospělých studentů. Díky novým a kvalitnějším jazykovým znalostem

  • Se vám otevřou nové možnosti na pracovním trhu

  • Domluvíte se lépe na svých cestách do zahraničí

  • Zlepšíte svou paměť

  • Získáte nové sebevědomí

  • Najdete nové přátele v příjemném prostředí školy

Přípravné kurzy

Přípravné Kurzy FCE

Cílem jazykové školy HAPPY SCHOOL je poskytnout ucelené jazykové vzdělávání od útlého věku až po dosáhnutí mezinárodních certifikátů. V případě anglického jazyka spolupracujeme s British Council, kde naši studenti mohou absolvovat mezinárodní zkoušky IELTS, nebo některou z úrovní Cambridge English zkoušek, jako například FCE.

Studenti jsou připravování v malých skupinách pod vedením zkušených lektorů. Opět je výuka založena na správné motivaci, přátelském přístupu a vytrvalosti, která je tak důležitá u kvalitního jazykového vzdělávání.

Jazyková škola HAPPY SCHOOL poskytuje studentům veškeré zázemí, aby v průběhu 1 – 2 leté přípravy mohli zkoušky úspěšně zvládnout.

bottom of page